കഠിനമായ വേനല്‍ച്ചൂടിനെ മറികടക്കാന്‍ ചില പച്ചമരുന്നുകളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും; ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാം

അതികഠിനമായ വേനലാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകള്‍ ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. വേനല്‍ കനക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യവും കുഴപ്പത്തിലാകും. ആരോഗ്യം, ചര്‍മം, മുടി എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യാകുലപ്പെടുന്ന കാലമാണ് വേനല്‍. ഇന്ത്യയുടെ

Read more
error: Content is protected !!